C# Form Özellikleri

C# Form Özellikleri

C# Form Özellikleri

  9 dakika Okuma Süresi
Merhabalar, C# derslerimize devam edelim. Bu dersimizde formun Visual Studio'daki Properties alanında bulunan özelliklerin ne anlama geldiğini ve ne iş yaptıklarını anlatacağım. Yani şu ekrandaki her bir özelliğin ne anlama geldiğini anlatacağım;

C# Form Özellikleri
Hadi başlayalım !

 • Name: Kodlama yapılırken forma ulaşmamızı sağlayan özelliktir. String değer tutar ve hem okunabilir hemde yazılabilirdir.
 • AcceptButton: Form üzerinde enter tuşuna basılınca çalıştırılacak butonu temsil eder. Yani form üzerinde enter tuşuna basılınca belirlenen butonun click olayı tetiklenir.
 • AllowDrop: Form üzerinde sürükle bırak işleminin yapılıp yapılamayacağını belirtir. Boolean yani true veya false değer alır, hem okunabilir hemde yazılabilirdir.
 • AutoScaleMode: Bilgisayarın ekran boyutu değişirse ne yapılacağını belirtir. Boolean yani true yada false değer alır.
 • AutoScroll: forma eklenen bir nesnenin ekrana sığmaması durumunda kaydırma çubuğunun (scrollbar) eklenip eklenmeyeceğini belirtir. Boolean değer alır. True seçilirse başlangıçta scrollbar eklenmez, içerik sığmayınca eklenir.
 • AutoScrollMargin: AutoScroll true yapılmışsa yandakinin yüksekliğini alttakinin genişliğini integer değer alarak belirtir. Değer girilmezse controllerin bittiği yere kadar kayma sağlar.
 • AutoScrollMinSize:Form içinde bulunan nesne ekrana sığsa yada sığmasa bile belirlenen yükseklik ve genişliğe gelince scrollbar eklenir.
  Size tipinde veri alır.
  Hem okunabilir, hemde yazılabilirdir.
 • AutoSize: Forma eklenen nesne formun boyutunu aşıyorsa formun otomatik olarak genişlemesini sağlar.
  Boolean tipte veri alır.
 • AutoSizeMode:GrowOnly ve GrowAndShrink olmak üzere iki farklı seçenek sunar.
  1. GrowOnly: Çalışma anında form boyutunun değiştirilmesine izin verir.
  2. GrowAndShrink: Çalışma anında form boyutunun değiştirilmesine izin vermez.
 • BackColor: Formun arkaplan renginin değiştirilmesini sağlar.
  Color tipinde veri alır. Hem okunabilir hemde yazılabilirdir.
 • BackgroundImage: Formun arka planına resim eklemeyi sağlar. Image tipinde veri alır. Hem okunabilir hemde yazılabilirdir.
 • BackgroundImageLayout: Arkaplana eklenen resmin nerede duracağını ayarlar.
  None, Tile, Center, Stretch olmak üzere 4 farklı seçenek sunar.
  1. None: Resmin boyutunu değiştirmeden formun sol üst köşesinde gösterilmesini sağlar,
  2. Tile: Resmin boyutunda değişiklik yapmaz ve sol üst köşeden başlayarak formun her yerine resmi çoğaltarak ekler,
  3. Center: Resmi formun ortasına ekler,
  4. Stretch: Resmin boyutunu formun boyutu kadar ayarlar ve forma sığdırır.
 • CancelButton: Form üzerinde ESC tuşuna basılınca çalıştırılacak butonu temsil eder. Yani ESC tuşuna basılırsa belirlenen butonun click olayı tetiklenir.
 • CausesValidation: Validatörlerin devreye girip girmeyeceğini belirler.
  Boolean tipte değer alır.
 • ContextMenuStrip: Forma ContextMenuStrip eklenmişse form üzerinde sağ tıklayınca o menüyü açar.
 • ControlBox: Formun sağ üst köşesinde bulunan küçült, büyüt ve kapat butonlarının görünüp görünmeyeceğini belirler.
  Boolean tipte değer alır.
 • Cursor: Form üzerinde mouse imlecinin nasıl görüneceğini belirlemeye yarar.
 • DoubleBuffered: Form üzerinde çizilmiş bi resim varsa, o resmin titremesini giderir.
 • Enabled: Formun aktif yada pasif olmasını sağlar.
  Boolean tipte değer alır. False ise form pasif olur yani form üzerinde bulunan nesneler kullanılamaz, true ise form aktif olur yani form üzerinde bulunan nesneler kullanılabilir.
 • Font: Formun yazı fontunu değiştirmemize olanak sağlar.Formun fontu değiştirilince form üzerinde bulunan nesnelerin de fontu değişmiş olur.
 • ForeColor: Formun yazı rengini değiştirir. Formun yazı rengi değiştirilince form üzerinde bulunan nesnelerin de yazı rengi değişmiş olur.
 • FormBorderStyle: Formun düzeni ve boyutunun değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirlememizi sağlar.
  None, FixedSingle, Fixed3D, FixedDialog, Sizable, FixedToolWindow ve SizableToolWindow seçenekleri vardır.
  1. None: Formun sağ üst köşesindeki butonları ve formun kenar çizgilerini siler.
  2. FixedSingle: Form boyutunun değiştirilmesini engeller.
  3. Fixed3D: Forma 3 boyutlu bir görünüm kazandırır, aynı zamanda boyutunun değiştirilmesini de enlgeller.
  4. FixedDialog: Form boyutunun değiştirilmesini ve simgesinin gösterilmesini engeller.
  5. Sizable: Form boyutunun değiştirilebilmesini ve simgesinin görünmesini sağlar.
   Başlangıçta bu seçenek seçilidir.
  6. FixedToolWindow: Formun boyutunun değiştirilmesini, simgesinin görünmesini engeller. Ayrıca formu büyütmeve simge durumuna küçültme butonlarının görünmesini de engeller.
  7. SizableToolWindow: Formun boyutu değiştirilebilir fakat simgesi ve büyütme/küçültme butonlarının görünmesini engeller.
 • HelpButton: Formun başlık kısmına yardım butonu eklenip eklenmeyeceğini belirler.
  Boolean değer alır.
 • Icon: Formun simgesini belirlemeye yarar.
  .ico uzantılı resim dosyası alır.
 • ImeMode: Form üzerinde Çince, Japonca, Korece gibi dillerin desteklenmesini sağlar.
  Boolean değer alır.
 • IsMdiContainer: Form içinde form yani mdi form kullanılmasını sağlar.
 • KeyPreview: Form üzerinde tuşa basılırsa hangi keypress eventinin tetikleneceğini belirlemeye yarar.
  Boolean değer alır.True ise formun kendi keypress eventi, false ise odaklanılmış yani fokuslanmış nesnenin keypress eventi tetiklenir.
 • Language: Formun dilinin seçilmesini sağlar. Default seçilirse işletim sisteminin dili seçilmiş olur.
 • Location: Formun konumunu belirlemeye yarar.
  Point nesnesi alır.
  Örneğin; Location = new Point(5, 10);
 • Locked: Formun tasarım ve çalışma anında olduğu yere sabitlenmesini sağlar. Yani formun boyutu yada konumu değiştirilemez.
  Boolean değer alır.
 • MainMenuStrip: Forma eklenmiş (eklendiyse tabi) MenuStrip'lerden hangisinin ana menü olacağını belirlemeye yarar.
 • MaximizeBox: Formun sağ üst köşesinde bulunan büyütme butonunun görünüp görünmeyeceğini belirleeye yarar.
  Boolean değer alır.
 • MinimizeBox: Formun sağ üst köşesinde bulunan simge durumuna küçültme butonunun görünüp görünmeyeceğini belirlemeye yarar.
  Boolean değer alır.
 • Opacity: Formun saydamlığını belirler. 0-100 arasında değer alır.
 • Padding: Forma eklenen kontrollerin formun kenarlarına olan uzaklıklarına belirler. Yani örneğin top değerini 20 verirsek ve formun üst tarafına buton eklemek istersek buton, forma en az 20 px uzaklıkla olabilir. Daha yakın bi yere eklenmesine izin vermez.
  Top, Left, Right ve Bottom olmak üzere 4 farklı int tipinde değer alır.
 • RightToLeft: Formun üzerindeki nesnelerin yazılarının sağdan sola doğru hizlanmasını sağlar.
  Boolean değer alır. True ise yazılar sağdan sola, false ise soldan sağa hizalanır.
 • RightToLeftLayout: Normalde formun sağ üst köşesinde bulunan küçültme, büyütme ve kapatma butonlarını sol tarafa almaya yarar.
  Boolean değer alır. True ise butonlar sola, false ise sağa geçer.
 • ShowIcon: Formun sol üst köşede bulunan ikonunun görünüp görünmeyeceğini belirlemeye yarar.
  Boolean değer alır.
 • ShowInTaskbar: Formun simgesinin, ekranın altında bulunan durum çubuğunda görünüp görünmeyeceğini belirlemeye yarar.
  Boolean değer alır. True ise simge görünür, false ise görünmez.
 • Size: Formun boyutunu ayarlamaya yarar.
  Size tipinde değer alır.
 • SizeGripStyle: Formu büyütmek isteyince çıkan ok şeklindeki imlecin görünüp görünmeyeceğini belirlemeye yarar.
 • FormStartPosition: Form ilk açıldığında ekranın neresinde olacağını belirlemeye yarar.
  FormStartPosition sınıfı altında bulunan Manual, CenterScreen, WindowsDefaultLocation, WindowsDefaultBounds ve CenterParent seçeneklerinden birini alır.
  1. Manual: Formu Location değerine göre konumlandırır,
  2. CenterScreen: Formu ekranın tam ortasına konumlandırır,
  3. WindowsDefaultaLocation: Formu ekranın sol üst köşesine konumlandırır,
  4. WindowsDefaultBounds:Formu işletim sisteminin varsayılan konumuna konumlandırır,
  5. CenterParent: Mdi formlarda kullanılır ve formu ana formun tam ortasına konumlandırır.
 • Tag: Formun etiketini belirlemeye yarar. Bu özellik formda görünmez, arka planda tutulan bi veridir.
  object tipinde değer alır, yani her türlü değer alabilir.
 • Text: Formun başlığını belirtir.
  String tipte değer alır.
 • TopMost: Formu açık olan diğer form veya uygulamaların üstüne getirir. Yani ilgili formu açtıktan sonra ne açılırsa açılsın (ister farklı bi form, ister farklı bi uygulama) form en üstte yer alır.
 • TransparencyKey: Seçilen renkteki yerleri formda transparan yapar.
 • WindowState: Formun boyutunu ayarlamaya yarar.
  FormState nesnesi içinde bulunan Normal, Maximized ve Minimized değerlerinden birini alır.
  1. Normal: Formu, Size değeri büyüklüğünde açar,
  2. Maximized: Formu ekran büyüklüğü kadar yapar,
  3. Minimized: Formu minimize şekilde yani simge durumuna küçültülmüş halde açar.


Biraz uzun bi yazı oldu fakat form özelliklerini anlatmış olduk, güzel bi yazı oldu bence :)
Bu dersimizde bu kadardı. Tüm C# derslerimize ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Herkese hayırlı günler.


 • İçeriği Paylaş:

İÇERİĞİ DEĞERLENDİR

Toplam Değerlendirme Sayısı: 0
Toplam Değerlendirme: 0 / 5

Cevap Yaz